Mr Muscle lefolyótisztító

Cikkszám: H001121
Mr Muscle

Mr Muscle lefolyótisztító

Raktárról azonnal
Ár: 990 Ft

Bővebb termékleírás

piktogram4piktogram32021-08-17-11-1 

A Mr Muscle lefolyótisztító hatékonyan eltávolítja a konyhai és fürdőszobai lefolyókban keletkezett dugulásokat. A dugulás fölött felgyűlt vízen átfolyva eljut, közvetlenül a dugulásig. Baktériumölő hatású, nem károsítja a lefolyócsöveket. A lefolyók folyamatos átfolyásának biztosítására ajánlott havonta megismételni a használatát. A haj és egyéb szennyeződéseket lefolyószűrő használatával könnyedén összegyűjtheti, így legközelebb nem lesz szüksége a lefolyótisztítóra.

Az H-mondatok teljes szövege

H271 Tüzet vagy robbanást okozhat; erősen oxidáló hatású.     
H302 Lenyelve ártalmas.
H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
H315 Bőrirritáló hatású.
H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Figyelmeztetés
Veszély

Figyelmeztető mondatok
(H290) Fémekre korrozív hatású lehet.
(H314) Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
(H410) Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.2021-08-17-11

  • Kiszerelés: 1000 ml